Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom

  • ul. Rosoła 44a
  • 02 - 786 Warszawa

Fundacja zajmuje się wspieraniem zdrowia emocjonalnego - psychicznego, umysłowego i moralnego - dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe.

W ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" prowadzone są trzy programy edukacyjne: Czytające Szkoły, Czytające Przedszkola, Czytanie Zbliża.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.