Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

  • ul. W. Stysia 16a
  • 53-526 Wrocław

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa jest centrum edukacyjno-wychowawczym dla młodzieży, założonym przez jezuitów we Wrocławiu w 1993 roku. Dom wypełnia swoją misję: "Osiągając jutro, to, co dziś niemożliwe, stwarzamy młodym ludziom przestrzeń rozwoju". Celami Domu są: działalność oświatowa, edukacyjno–wychowawcza w duchu chrześcijańskich wartości oraz humanistycznych ideałów: demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.