Centrum Współpracy Młodzieży

  • ul. Komandorska 42/4
  • 81-232 Gdynia

Centrum Współpracy Młodzieży jest polską organizacją pozarządową typu non-profit, zarejestrowane jako stowarzyszenie w czerwcu 2000. Centrum działa na rzecz wzmocnienia różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz inicjuje, wspiera i organizuje międzynarodową współpracę młodzieży. Działania Centrum skierowane są do liderów organizacji młodzieżowych, aktywnych lokalnie młodych ludzi, liderów organizacji i nieformalnych grup młodzieżowych, pracowników młodzieżowych z państw europejskich.

The Centre for Youth Co-operation and Mobility A non-profit organisation whose main aim is to develop an equal society and community-based initiatives by setting up, supporting and organising international co-operation and the mobility of youth.