Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Polsce

  • Al. Wilanowska 309A
  • 02-665 Warszawa

Wioski Dziecięce SOS jest organizacją dobroczynną, która opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi z rodzin dysfunkcjonalnych.
Stowarzyszenie prowadzi 4 SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie, Dom Młodzieży w Lublinie, 3 Wspólnoty Mieszkaniowe w Kraśniku, Siedlcach i Koszalinie oraz 3 Rodzinne Domy Czasowego Pobytu: dwa w Biłgoraju i "Sindbad" w Ustroniu.

Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej organizacji SOS-Kinderdor International.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.