Fundacja im. Stefana Batorego

  • ul. Sapieżyńska 10a
  • 00-215 Warszawa

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
- poprawa jakości polskiej demokracji
- wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
- rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

Fundacja wspiera różne formy aktywności społecznej, przede wszystkim niezależne organizacje pozarządowe, które zajmują się propagowaniem swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, walką o przestrzeganie przejrzystości w życiu publicznym, obroną swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców.

Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

The Stefan Batory Foundation
The goal of the Foundation is to support the development of citizenship in Poland. The priority of the Foundation's activities is to strengthen the process in which citizens have a sense of shared responsibility in the democratic process and are not expecting all their issues to be tackled by the state, but rather, organise themselves according to their needs, opinions and desires. The Foundation supports a variety of public initiatives, mainly independent non-governmental groups which are active wherever the role or capacity of the state is limite and which contribute to increased public participation in public affairs and create equal opportunities for socially marginalised groups.

Dostępne granty