Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

  • International Visegrad Fund
  • Kralovske udolie 8
  • 811 02 Bratislava
  • Slovak Republik

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest organizacją międzynarodową, powołaną na podstawie porozumienia między rządami Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Siedzibą Funduszu jest Bratysława, oficjalnym językiem jest angielski. Celem działalności Funduszu jest inspirowanie i wspieranie ściślejszej współpracy pomiędzy krajami Funduszu. Cele te realizowane sa poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, wymian młodzieżowych i współpracy transgranicznej.

The International Visegrad Fund
The Fund is an inter-governmental organization established on the basis of an agreement between the governments of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary.. It is based in Bratislava and its official language is English. The purpose of the Fund is to inspire and promote the development of closer co-operation between the countries of the organisation. The Fund realises its goals by supporting joint cultural, scientific and educational projects, youth exchanges and cross-border co-operation.

Dostępne granty