Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

  • ul. Ogrodowa 28/30
  • 00-896 Warszawa

Biuro jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. Krajowy ośrodek informacji ENIC/NARIC. Biuro koordynuje i organizuje rekrutację i kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne oraz cudzoziemców na studia i staże w Polsce. Drugim obszarem jego działań jest udzielanie informacji i wydawanie opini odnośnie dyplomów ukończenia studiów wyższych w oparciu o prawo polskie. Prowadzi również obsługę Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego.

The Bureau for Academic Recognition and International Exchange
A state institution reporting to the Minister of National Education and Sport and the Polish ENIC/NARIC centre. The Bureau co-ordinates and organises the recruitment of Polish scientists and students for studies and training abroad and grants scholarships for foreigners studying in Poland. The Bureau also gives information and advice on foreign higher education institutions and diplomas and their place both in the Polish education system and internationally.

Dostępne granty