ZHP Związek Harcerstwa Polskiego

  • ul. Konopnickiej 6
  • 00-491 Warszawa

Organizacja wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględnia w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Polish Scouts Association ZHP
The organisation's goal is to educate young people regarding the right to self-development and the freedom of the individual.