ZHR Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

  • ul. Litewska 11/13
  • 00-589 Warszawa

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Scouting Association of the Republic of Poland
It is an organisation grouping youth and youth workers. It undertakes many educational activities aimed at the development of young people including their religious development.