Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości / Junior Achievement Foundation

  • ul. Kielecka 1/1
  • 02-504 Warszawa

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i społeczeństwie obywatelskim, umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement / Young Enterprise - najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi w ponad stu krajach. Zadania swoje organizacja realizuje we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

The Junior Achievement Foundation
This non-governmental organisation wants to prepare children and young people to life in the market economy society by providing them with the necessary knowledge and skills to forward their professional careers. The Foundation operates as part of Junior Achievement - Young Enterprise - the oldest and most rapidly growing organisation dealing with enterprise education in more than a hundred countries.