Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

  • Nowolipki 9B
  • 00-151 Warszawa

W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które zapoczątkowało szerzenie idei profesjonalnego wolontariatu w Polsce. Krótko po tym w ślad Warszawy poszły kolejne wojewódzkie miasta.

Główne zadania centrów to propagowanie idei wolontariatu, prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy oraz opracowaniem zasad postępowania wolontarystycznego.

Miasta, w których mają siedziby Centra Wolontariatu znajdziesz tutaj.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.