Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

  • Krasickiego 20/22
  • 02-611 Warszawa

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest instytucją typu non-profit. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
- wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
- modernizację warsztatów badawczych,
- wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

The Foundation for Polish Science
This non-profit institution supports scientists and research teams as well as the initiatives contributing to the development of Polish science. The programmes delivered by the Foundation include: grant and scholarship competitions, annual programmes (thematic competitions) and more regular programmes (publishing, investment, conferences). The Foundation also undertook activities supporting the systematic reform of science, technology and enterprise sectors in Poland upon Poland's accession to the European Union and now continues this work within the framework of the Exploratorum European Integration Programme.

Dostępne granty