Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

  • Plac Św. Katarzyny 9
  • 87-100 Toruń

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży jest organizacją działającą na rzecz młodzieży. Chce, by poprzez udział w realizowanych programach młodzi ludzie zdobywali wiedzę, umiejętności oraz mogli kształcić postawy, które pomogą im stać się aktywnymi i dojrzałymi osobami gotowymi stawić czoła wyzwaniom otaczającego nas i ciągle zmieniającego się świata. Inicjatywy promują współpracę międzynarodową oraz budowanie wzajemnego zrozumienia między ludźmi różnych ras, kultur i narodowości. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży organizuje przedsięwzięcia międzynarodowe umożliwiające wymianę edukacyjną oraz przenoszenie doświadczeń między różnymi grupami. Wspiera również szereg lokalnych inicjatyw skierowanych do młodzieży w Toruniu.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.