Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

  • Gdyńska Szkoła Społeczna
  • ul. Kapitańska 37
  • 81-249 Gdynia

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA jest instytucją pozarządową skupiającą osoby zainteresowane ożywieniem procesu dydaktyczno - wychowawczego w pracy z grupą poprzez stosowanie aktywizujących metod opartych na pedagogice zabawy. Stowarzyszenie organizuje warsztaty skierowane do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli nauczania początkowego, szkół podstawowych, i gimnazjów, nauczycieli muzyki, tańca i plastyki, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic, internatów, pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, animatorów kultury, pracowników socjalnych, katechetów i liderów grup dziecięcych i młodzieżowych. Stowarzyszenie prowadzi również działalność gospodarczą.

The Polish Association of Teachers and Animators KLANZA
It is a non-government institution whose aim is to stimulate the teaching process through active-learning teaching based on games. The Association runs workshops for kindergarten, primary and secondary school teachers; music, dance and art teachers; teachers working in day-care centres, hostels; those working with the disabled and cultural, social and youth workers.