Stowarzyszenie POLITES

  • ul. Dworcowa 19
  • 70-206 Szczecin

Misją Stowarzyszenia POLITES jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.

W ramach realizacji misji Stowarzyszenie zaprasza do korzystania z następujących możliwości:
Regionalne Centrum Wolontariatu
Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3
Program Starszy Brat - Starsza Siostra
Program Pierwsza Pomoc w Lekcjach
Programy na rzecz zwiększania aktywności mieszkańców regionu
Programy współpracy międzynarodowej

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.