Bractwo Skautowe REJS

  • Spokojna 8
  • 20-074 Lublin

Bractwo Skautowe "Rejs" zajmuje się edukacją europejską, obywatelską i ekologiczną. Prowadzi szkolenia dla wychowawców i kierowników zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Scout Company "Rejs"
Scout Company “Rejs” activities include European, civil and ecological education,. It runs courses both for the carers and managers of organised youth leisure activites.