Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

  • ul. Przechodnia 4
  • 20-003 Lublin

Fundacja prowadzi swą działalność w oparciu o działy programowe:
- Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
- Informacja Europejska
- Instytut Rynku Pracy
- Centrum Mediów Obywatelskich
- Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu)
- Chrześcijański Tydzień Społeczny (spotkanie środowisk chrześcijańsko– społecznych, wypracowywanie i artykułowanie stanowisk w stosunku do palących problemów i zjawisk społecznych, udział w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski)