Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego

  • ul. Mianowskiego 2B
  • 51-605 Wrocław

Akademicki Związek Sportowy to organizacja studencka, u podstaw której leży promocja sportu, zdrowia i kultury oraz idea tolerancji, demokracji i integracji europejskiej.

The University Sports Association - region of lower Silesia
This students organisation was established to promote sport, health and culture as well as ideas of tolerance, democracy and European integration.