Forum Młodych Dyplomatów

  • ul. Oleandrów 6 (II p.)
  • 00-629 Warszawa

Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów to organizacja gromadząca ludzi młodych, absolwentów i studentów ostatnich lat wielu polskich uczelni. Misją Stowarzyszenia jest kreowanie i kształcenie przyszłych liderów, którzy poprzez swoje działania zapewnią stabilny rozwój polskiej polityki zagranicznej, celem jest promowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zamierzenia realizują poprzez spotkania z czołowymi postaciami międzynarodowej dyplomacji, warsztaty dyplomatyczne, specjalistyczne szkolenia językowe, udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, oraz przez działalność publicystyczną, opiniotwórczą, a także promocyjną.

The Forum of Young Diplomats
The Polish Forum of Young Diplomats is an organisation of senior students and graduates from a number of universities from all over Poland. The Association's mission is to promote knowledge, both academic and professional, amongst young people to support them in their future work to make Poland a strong participant on the international stage. It fulfils this aim through organising meeting with respected diplomatic officers, both Polish and foreign, diplomatic workshops and professional language training, participation in domestic and international conferences and the publication and promotion of its activities.