Fundacja Kultury Wsi

  • Nowy Świat 18/20
  • 00-373 Warszawa
  • telefon: (22) 826 11 68
  • fax: (22) 826 44 55

Fundacja Kultury Wsi przyczynia się do rozwoju współczesnej kultury wsi. Fundacja udziela pomocy materialnej twórcom, wychowawcom i animatorom kulturalnym, ze szczgólnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą edukację dzieci i młodzieży; inicjuje i wspiera działania promujące młode talenty; organizuje warsztaty, szkolenia, obozy, konkursy, plenery, wystawy itp. Fundacja Kultury Wsi realizuje zinstytucjonalizowane formy działalności statutowej: Teatr Wsi Polskiej, Galeria Wsi Polskiej, Fundusz im. Władysława Reymonta, "Tańce Polskie - śladami Oskara Kolberga". Fundacja organizuje również wiele imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

The Rural Culture Foundation
The foundation supports the development of contemporary rural culture. It supports artists, teachers and cultural animators, especially those working with children and teenagers. It also supports activities promoting young talent, organises workshops, training courses, summer camps, competitions, exhibitions and many other cultural events.