Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Krakowskie Przedmiescie 15/17
  • Warszawa 00-071

Do głównych zadań ministerstwa należą między innymi:
- opieka nad dziedzinami: teatr, muzyka, balet, opera, sztuka estradowa, sztuki plastyczne, literatura, muzealnictwo, kultura ludowa, edukacja kulturalna, amatorski ruch artystyczny, wymiana kulturalna z zagranicą
- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie ich pod względem formalno-prawnym
- wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków
- inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej i państwowej
- opieka i nadzór nad szkolnictwem artystycznym
- prowadzenie zadań z zakresu polityki audiowizualnej

Dostępne granty