Stowarzyszenie Razem w Europie

  • Władysława Biegańskiego 10/26
  • 80-808 Gdańsk

W ciągu swego istnienia Stowarzyszenie zorganizowało wiele konferencji, wykładów i warsztatów adresowanych głównie do młodzieży i młodych środowisk akademickich regionu pomorskiego. Programy realizowane są przy udziale m. in. Katedry Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Kliniki Onkologii Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Integracji Europejskiej, Katedry Jean Monnet, Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Muzeum Historii Miasta Gdańsk oraz we współpracy z pomorskimi mediami.

The "Together in Europe" Association
The Association organises a wide range of conferences, lectures and workshops mainly for young people and students from the Pomorze region. It realises its programmes together with the European Integration Faculty of Gdansk University, the Oncology Clinic of the Academy of Medicine in Gdansk and the Gdansk Foundation for European Integration and media .