Semper Avanti

  • pl. Św. Macieja 5
  • 50-244 Wrocław

Działania Stowarzyszenia podzielone są na trzy segmenty:
1) Młodzież i demokracja – buduje zaufanie młodych ludzi do demokracji, pomaga im zrozumieć procesy i procedury demokratyczne.
Działania:
- inicjuje powstawanie i wspiera rady młodzieżowe,
- organizuje lokalne oraz międzynarodowe seminaria i symulacje prac parlamentu europejskiego, rad miejskich itp.
- przygotowuje i prowadzi konferencje lokalne i międzynarodowe dotyczące polityki młodzieżowej.

2) Młodzież i rynek pracy – aktywnie wspiera młodych ludzi na etapie przejścia z okresu nauki do poszukiwania i zdobywania pracy.
Działania:
– przygotowuje i realizuje projekty staży zagranicznych dla szkół ponadgimnazjalnych.
– dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, umożliwia młodzieży wymianę doświadczeń podczas konferencji i warsztatów.
– działa na rzecz podniesienia rangi edukacji pozaformalnej w Polsce.

3) Młodzież i tolerancja – ważnym elementem działalności jest wspieranie tolerancji, otwartości, tożsamości europejskiej i globalnej. Promuje ideę praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi.
Działania:
– organizuje warsztaty dla młodzieży.
– tworzy projekty międzynarodowe, w tym wymiany, szkolenia,
– zajmuje się wysyłaniem polskich wolontariuszy za granicę i goszczeniem wolontariuszy z zagranicy w Polsce.