Towarzystwo im. Edyty Stein

  • DOM EDYTY STEIN
  • ul. Nowowiejska 38
  • 50-315 Wrocław

Najważniejsze cele Towarzystwa to:
- propagowanie dziedzictwa Edyty Stein
- porozumienie Judeo-chrześcijańskie
- porozumienie polsko-niemieckie
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego