Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

  • ul. Pasteura 5a
  • 02-093 Warszawa

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów, artystów i studentów.
Co roku dla wybitnie zdolnych dzieci z całej Polski organizuje:
* specjalistyczne warsztaty badawcze,
* wielodyscyplinarne obozy naukowe,
* koncerty, wystawy, seminaria, spotkania,
* staże w najlepszych instytutach polskich uniwersytetów i placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz zagranicznych uczelniach.

Dostępne granty