Ambasada Republiki Francuskiej

  • ul. Piękna 1
  • 00-477 Warszawa

Ambasada Republiki Francuskiej informuje o stypendiach dla obcokrajowców.

The Embassy of the French Republic
The Embassy provides information on scholarships available to foreigners.

Dostępne granty