Polska Fundacja im. Roberta Schumana

  • Al. Ujazdowskie 37/ 5
  • 00-540 Warszawa

Polska Fundacja im. Roberta Schumana prowadzi działania w dwóch podstawowych zakresach: wspieranie proeuropejskich organizacji pozarządowych i wspieranie edukacji społecznej. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne i polityczne mające na celu rozwój demokracji w Polsce. Fundacja pełni również rolę organizacji wysyłającej woluntariuszy w ramach Woluntariatu Europejskiego i programu wolontariatu polegającego na indywidualnym porozumieniu między Fundacją i Centre Albert Schwitzer z Niderbronn Les Bains we Francji.

The Polish Robert Schuman Foundation
The Foundation supports pro-European non-governmental organisations and citizen's education. It supports all political and citizen's initiatives serving the development of democracy in Poland. It is also the sending organisation within the framework of the European Voluntary Service and the voluntary programme based on the agreement with the Albert Schwitzer Centre in France.