Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

  • Siedziba główna:
  • ul. Reja 5/1, 26-610 Radom
  • Adres korespondencyjny:
  • ul. Grodzieńska 65
  • 03-750 Warszawa

Stowarzyszenie KARAN jest organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniem występowaniu wszelkich patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnienia od różnego rodzaju środków narkotycznych oraz pogłębianiem wartości moralno duchowych.

Główne cele organizacji:
- ograniczenie rozprzestrzeniania się patologii społecznych, w tym zwalczanie uzależnień, przestępczości, przemocy skierowanej ku dzieciom,
- korekcja i kompensacja braków emocjonalnych, osobowościowych i fizycznych związanych z sytuacją społeczną dzieci i młodzieży,
- promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom,
- rehabilitacja i resocjalizacja osób uzależnionych,
- edukacja w zakresie profilaktyki osób uzależnionych.