Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"

  • Pl. Wolności 2
  • 91-415 Łódź

Misją Centrum jest animowanie inicjatyw rozwiązujących problemy lokalne dla urzeczywistnienia idei społeczeństwa obywatelskiego.

The Centre for Promotion and Development of Civil Initiatives "OPUS"
The mission of the Centre is to lend support to local initiatives aimed at providing solutions to local problems stressing that this is the way to build a better society.