Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku

  • Al. Kilińskiego 12
  • 09-402 Płock

Centrum Informacji Europejskiej powstało w ramach Programu Informowania Społeczeństwa, który dotyczy działań informacyjno-promocyjno-edukacyjnych związanych z integracją Polski z UE i samą Unią. RCIE Płock współpracuje z firmami, administracją lokalną, bibliotekami, szkołami; organizuje spotkania, konferencje i seminaria tematyczne, posiada jeden z największych zbiorów bibliotecznych dotyczących zagadnień unijnych. Centrum gromadzi i udostępnia wszystkim zainteresowanym informacje dotyczące UE i negocjacji Polski ze Wspólnotą; udostępnia bazy danych, dokumenty instytucji polskich i unijnych, wydawnictwa książkowe i źródła informacji europejskiej.

The Regional Centre of European Information at the Pawel Wlodkowic University College in Płock
The Centre was established to provide information on European integration and the European Union. It collects information concerning the EU.