Fundacja im. ks. Siemaszki

  • Piekary 2
  • 32-060 Liszki

Statutowym celem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej. Obecnie Fundacja im. ks. Siemaszki prowadzi swoją działalność w nowym ośrodku – „Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000” w Piekarach pod Krakowem.
Fundacja realizuje projekty Wolontariatu Europejskiego jako organizacja goszcząca i wysyłająca. Fundacja prowadzi Liceum Ogólnokształcące, Klub sportowy Siemaszka, organizuje zajęcia pozaszkolne, realizuje Program pomocy absolwentom, Programy międzynarodowe.