Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

  • ul. Czackiego 3/5
  • 00-043 Warszawa

Stowarzyszenie SITR jest największą organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w Polsce. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polskie i polonijne środowisko inżynierskie.

SITR wkracza ze swoją działalnością szerzej na obszary wiejskie, obejmując swoją aktywnością problematykę rozwojową m.in. w zakresie promocji produktów regionalnych, upraw roślin energetycznych i wykorzystania energii odnawialnej, pochodzącej z działalności rolniczej. Podejmowane przez członków Stowarzyszenia projekty wykraczają poza granice kraju i realizowane były jak dotąd m.in. w Mołdawii, Ukrainie, Chorwacji. SITR jest członkiem Konsorcjów Europejskich, realizujących projekty z dziedziny energii odnawialnej.