Wspólnota Kulturowa "Borussia"

  • ul. Zyndrama z Maszkowic 2
  • 10-133 Olsztyn

"Borussia" jest organizacją działającą na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnota realizuje projekty edukacyjne dla dorosłych i młodzieży - konferencje, seminaria, warsztaty, obozy, międzynarodowe warsztaty młodzieży, wolontariat europejski.

The Borussia Cultural Community
"Borussia" is an organisation whose aim is to establish a culture of dialogue and tolerance among people of different nationalities, religions and traditions. It delivers educational projects for young people and adults - conferences, seminars, workshops, summer camps, international youth workshops and a European voluntary service.

Dostępne granty