Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"

  • Pl. Gen. Józefa Bema 3 lok. 1
  • 10-516 Olsztyn

Misją Fundacji "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" jest wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu, w szczególności podejmowanie działań na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Strategia Fundacji jest ściśle powiązana z rozwijaniem w naszym Regionie działań, służących absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Fundacja jest Ośrodkiem Informacji Europejskiej Sieci Agro-Info.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.