Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie

  • ul. Sucharskiego 2 p. 143 (budynek WSIiZ)
  • 35-225 Rzeszów
  • Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku

Punkt Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie zapewnienia dostępu do zasobów informacyjnych Ministerstwa. Dodatkowo Ośrodek korzysta ze szkoleń i wsparcia merytorycznego Ministerstwa. Osoby zainteresowane kwestiami dotyczącymi polskiej polityki zagranicznej mogą korzystać z pomocy Ośrodka w znalezieniu odpowiednich informacji.

w pobliżu biura znajdzie się czytelnia międzynarodowa RODM, w której potencjalni klienci mogą przeglądać uzyskane materiały, jak i wypożyczone z czytelni publikacje, możliwe jest również skorzystanie z bezprzewodowego szerokopasmowego Internetu.

Organizacja jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.