Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  • Zarząd Fundacji , adres korespondencyjny:
  • ul. Zamkowa 2
  • 55-330 Wojnowice
  • Siedziba Fundacji:
  • pl. Biskupa Nankiera 17, 50-140 Wrocław

Kolegium ma na celu zbliżenie i pojednanie polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie, polsko-litewskie i polsko-białoruskie; kształcenie liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego; organizowanie spotkań młodzieży Polski i krajów Europy Wschodniej. Do istotnych form działalności Kolegium należa wymiany młodzieży. W Kolegium Europy Wschodniej istnieje Ośrodek prowadzący badania i studia nad problematyką wschodnioeuropejską.

The College of Eastern Europe
The College's goal is Polish-Ukrainian, Polish-Russian, Polish-Lithuanian and Polish-Bielarussian rapprochement and reconciliation. Other aims include the training of public, business and political leaders and organising meetings between young people from Poland and the countries of eastern Europe. The College organises international youth exchanges and runs research on eastern European issues.