Stowarzyszenie Młoda Europa

  • ul. Rogoyskiego 2/20
  • 33-100 Tarnów

Stowarzyszenie angażuje się w działania kulturalne; występuje jako organizacja goszcząca w zakresie projektów kulturalnych i edukacyjnych; przygotowuje wymiany młodzieżowe.

"The Young Europe" Association
The Association is engaged in cultural activities, acts as a host organisation in cultural and education programmes and organises youth exchanges.