Polskie Forum Edukacji Europejskiej

  • ul. Młyńska 5
  • 40-098 Katowice

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem szeroko pojętej edukacji europejskiej, przeciwdziałaniem bezrobociu oraz wspieraniem wszelkich ciekawych inicjatyw młodzieżowych poprzez organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wolontariatu oraz wymian międzynarodowych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Polish Forum of European Education
The association promotes European education, fights with unemployment and supports worthy youth initiatives through conferences, workshops, training courses and international exchanges.