Związek Młodzieży Białoruskiej

  • Szczyty-Dzięciołowo 5
  • 17-106 Orla

Związek prowadzi działalność oświatowo-kulturalną; cyklicznie organizuje szereg imprez kulturalnych adresowanych głównie do młodzieży. Przykładowe projekty to: Turniej Młodzieży Białoruskiej "Turnier", Rajd pieszy "Ściana", Kupalle (plenerowy folkowo-rockowy koncert), projekt Projekt "Słonko dla wszystkich - Zahlanie sonca i u nasza vakonca” (ma na celu stworzenie banku informacji na temat Białorusinów w Polsce i Białorusinów w ogóle).

The Belarusian Youth Association
The Association organises cultural events for young people like "Turnier" (the Belarusian Youth Contest), "Kupalle" (rock concert), "Zahlanie sonca i u nasza vakonca" - "Sun for Everybody" (a project aiming at creating a database on Belarusians in Poland and the Belarusian people in general).