Akademicki Związek Sportowy

  • ul. Kredytowa 1a
  • 00- 056 Warszawa

AZS działa w środowisku akademickich szkół państwowych, niepaństwowych i Kolegiów Nauczycielskich. Jego głównym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim. Działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. ZG AZS wydaje m.in. miesięcznik "Akademicki Przegląd Sportowy".

The University Sports Association
The Association is closely linked to Polish universities and was established in order to promote sporting values and encourage sport in a way that mirrors the university spirit.