Fundacja Europejskie Centrum Ekologiczne

  • ul. Miedziana 11/12
  • 00-835 Warszawa

Fundacja Europejskie Centrum Ekologiczne powstała z inicjatywy grupy przyrodników, ekspertów działających od wielu lat w sektorze ochrony środowiska.

Do najważniejszych celów statutowych zaliczyć należy przede wszystkim projekty i kampanie społeczne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej jak również czynne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.