Europejskie Centrum Młodzieży

  • ul. Gołębia 24 (podziemia Collegium Novum UJ)
  • 31-007 Kraków
  • telefon: (12) 422-10-33 w. 1171, 1172
  • fax: (12) 422-63-06
  • email: ecm@o2.pl

ECM współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami studenckimi. Działa w zakresie turystyki, sportu i kultury młodzieżowej. Promuje region krakowski. ECM organizuje: konferencje, wykłady i spotkania o tematyce politycznej, gospodarczej oraz ekologicznej, dwustronne wymiany z organizacjami studenckimi, obozy adaptacyjne, rajdy turystyczne, turnieje sportowe, imprezy kulturalne. Jest członkiem m.in. Małopolskiego Forum Inicjatyw Obywatelskich, Forum Młodzieżowych Organizacji Proeuropejskich, Student Organisations in Europe.

The European Youth Centre
The Centre focuses on tourism, sport and youth culture. It promotes the Krakow region. The Centre organises conferences, lectures and meetings concerning political, economic and ecological issues; students exchanges; trekking expeditions, sport competitions and cultural events. It is a member of Student Organisations in Europe.