Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA

  • ul. św. Wincentego 6/9
  • 61-003 Poznań

Celem Fundacji jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim. Przede wszystkim skupia się na pomocy socjalno-edukacyjnej.