Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej

  • ul. Krakowskie Przedmieście 68
  • 00 - 322 Warszawa

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw młodzieży akademickiej zgodnie z zasadami Kościoła Katolickiego w taki sposób, aby upowszechniać jej zaangażowanie w życie społeczności akademickiej, narodu i społeczeństwa.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.