Związek Młodzieży Wiejskiej

  • ul. Chmielna 6 lok. 6
  • 00-020 Warszawa

Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja zrzeszająca osoby do 35 roku życia. Działa na arenie kraju od 1928 roku reprezentując interesy młodzieży z obszarów wiejskich oraz małych miasteczek.

Celem Związku jest: wychowanie w duchu umiłowania pokoju, wolności, tolerancji i sprawiedliwości społecznej, szerzenie postępu cywilizacyjnego i kultywowanie tradycji polskiej wsi, ochrona środowiska i zasobów naturalnych.

Dzięki ZMW młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania, ale również zdobywać nowe kwalifikacje i poszerzać horyzonty. Możliwość rozwoju osobowościowego sprawia, że działacze Związku Młodzieży Wiejskiej mają możliwość korzystania z dóbr jakie stwarza rozwój Polski, a także członkostwo w Unii Europejskiej.