Unia Europejskich Federalistów - Polska

  • ul. Piotrkowska 143
  • 90-434 Łódź

Unia Europejskich Federalistów powstała w Polsce w 1995 roku. Każdego roku realizuje około 50 programów edukacyjnych za granicą, których celem jest promowanie integracji europejskiej. UEF organizuje szkolenia za granicą dla: przedstawicieli samorządów terytorialnych, młodzieży i nauczycieli. Współorganizuje ogólnopolskie konferencje poświęcone integracji europejskiej.

The Union of European Federalists
In Poland the Union of European Federalists was established in 1995. Annually, it delivers over 60 educational programmes abroad in order to promote European integration. It organises training courses for self-government workers, young people and the Union of European Federalists teachers. It co-organises the national conferences devoted to European integration.