Pracownia Alternatywnego Wychowania

  • ul. Wólczańska 225
  • 93-005 Łódź

Pracownia Alternatywnego Wychowania działa od 1996 roku i skupia psychologów, socjologów, pedagogów i absolwentów resocjalizacji. PAW wspiera wszelkie działania zmierzające do poprawy warunków życia dzieci i młodzieży oraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego. Patronuje działalność palcówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, organizuje i prowadzi placówki autorskie oraz szkolenia dla pracowników instytucji pomagających dzieciom i młodzieży. Stowarzyszenie stworzyło Środowiskowe Świetlice dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Alternative Education Laboratory
The organisation, established in 1996, gathers psychologists, sociologists, educators and those concerned with social inclusion. It supports activities to improve the quality of life of children and young people and to improve their emotional, intellectual and physical development. It runs a community day-care centre for children.