Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA"

  • ul. Styczyńskiego 13b
  • 41-500 Chorzów

Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony dziecka. Organizuje pomoc dzieciom i młodzieży pokrzywdzonym przez los i wychowuje je w duchu dobra i miłości. Tworzy i prowadzi szkoły, inne placówki oświatowe i wychowawcze. Nawiązuje kontakty międzynarodowe z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

The Creative and Educational Association "ISLAND"
The Association focuses on the protection of children's rights. It offers help to disadvantaged children and young people and educates them in the spirit of goodness and love. It runs schools and other educational institutions. It also cooperates with other associations and organisations.