Stowarzyszenie APERTO

  • ul. Piłsudskiego 6/2
  • 75-511 Koszalin

Misją Stowarzyszenia APERTO jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji przez promocję idei wolontariatu, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości i wsi, aktywizację społeczną seniorów.

APERTO prowadzi Biuro Porad Obywatelskich w Koszalinie, które oferuje bezpłatną pomoc doświadczonych doradców w sprawach dotyczących: urzędów i sądów, świadczeń i zasiłków, rodziny, mieszkania, roszczeń i zobowiązań finansowych, zadłużenia, zdrowia, zatrudnienia, przestępczości i własności.

APERTO realizuje szereg projektów, działa również jako organizacja wysyłająca i koordynująca w ramach Wolontariatu Europejskiego.