Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

  • ul. Żeromskiego 115
  • 90-542 Łódź

Głównym celem organizacji jest propagowanie idei spójności gospodarczej i społecznej Europy, upowszechnianie kultur, obyczajów i tradycji narodów europejskich, a także podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją społeczną i kształtowaniem postaw właściwych obywatelom zjednoczonej Europy.

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich pracuje metodą projektów, do tej pory zrealizowało ponad 80 projektów z obszarów : świadomość europejska, edukacja, przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie. Projekty kierowane są głównie do dzieci/młodzieży oraz seniorów.

Cele projektowe Towarzystwa Inicjatyw Europejskich realizowane są poprzez działalność informacyjną, seminaria/debaty, szkolenia, współpracę z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną i jej jednostkami organizacyjnymi (głównie przedszkolami oraz szkołami). Ważnym elementem działalności jest współpraca z zagranicznymi partnerami.